Bezpieczeństwo Maszyn

Skontaktuj się z Nami.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Tel.: 791-621-522
E: biuro@mawartech.pl

Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie.


Jednym z głównych czynników powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt, w szczególności maszyny oraz inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pośród czynności, przy których dochodzi do wypadków, to właśnie prace związane z obsługą maszyn i urządzeń technicznych stanowią aż 40% wszystkich wypadków. Bardzo często skutkiem wypadków przy obsłudze maszyn jest nie tylko utrata zdrowia przez pracownika, ale również wymierne straty finansowe pracodawcy. Dlatego też niezwykle ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo maszyn i urządzeń w zakładzie pracy.

W bezpieczeństwie maszyn szczególny nacisk kładzie się na to, aby człowiek pracujący w ich otoczeniu był maksymalnie chroniony, nawet w chwili, gdy popełni błąd podczas obsługi danej maszyny. Wszelkie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń mają na celu zapewnienie jak najmniejszego poziomu zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej bardzo mocno zmieniło się podejście do bezpiecznej pracy maszyn w zakładach. Wszystkie nowe maszyny muszą spełniać wymaganie UE dotyczące bezpieczeństwa.

Natomiast dla maszyn starszych, zakupionych przed wejściem Polski do UE został przewidziany tzw. okres przejściowy, czyli czas, w którym właściciel maszyny bezwzględnie musi ją dostosować do wymogów minimalnych.

W razie niezastosowanie się przez pracodawcę do tych wytycznych, w momencie, kiedy dojdzie do wypadku, to pracodawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zaniedbania, które doprowadziły utraty przez pracownika zdrowia lub życia.

Dostosowanie maszyn do aktualnie panujących wymogów bezpieczeństwa niesie ze sobą również zwiększenie wydajności na wielu etapach produkcji. Odpowiednio zaprojektowana i bezpieczna linia produkcyjna może zoptymalizować cały proces produkcji.

Podsumowując — nie warto czekać, zadbaj o bezpieczeństwo w Twojej firmie już dzisiaj.

Obowiązki pracodawcy względem bezpieczeństwa maszyn.


Zgodnie z art. 215 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby maszyny i wszelkie urządzenia techniczne w zakładzie pracy:

  1. zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
  2. uwzględniały zasady ergonomii.


Analizując powyższe punkty łatwo dojść do wniosku, że  to właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Mając na uwadze ten fakt oraz zagrożenia, jakie stwarza praca przy obsłudze maszyn warto wprowadzić takie rozwiązania, które wyeliminują lub w znacznym stopniu ograniczą zagrożenia wynikające z pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych.

Wymagania minimalne i zasadnicze.


Aktualne wymogi Unii Europejskie dotyczące bezpieczeństwa maszyn podzielone są na dwa segmenty, wymagań minimalnych i zasadniczych. Czynnikiem klasyfikującym daną maszynę do odpowiedniego segmentu jest data wprowadzenia urządzenia na rynek Unii Europejskiej.

W Polsce kluczowym terminem jest 1 maja 2004 r. czyli data przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Uogólniając, zasada jest taka, że maszyny wyprodukowane lub wprowadzone po raz pierwszy na teren kraju przed datą 1 maja 2004 r. podlegają wymaganiom minimalnym, wyprodukowane po tej dacie maszyny powinny spełniać wymagania zasadnicze. Należy wspomnieć, iż termin dostosowania maszyn do wymogów minimalnych, wyprodukowanych przed omawianą datą minął 1 stycznia 2006 r.

Wymagania minimalne
zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę 2009/104/WE.

Wymagania zasadnicze
zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późniejszymi zmianami), wdrażającym do prawa Polskiego dyrektywę 2006/42/W


Inżynierowie firmy Mawartech przeprowadzą audyty zgodności z wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi maszyn w twojej firmie. Następnie zaproponujemy i wdrożymy odpowiednie rozwiązania, aby dostosować maszyny do wymogów bezpieczeństwa.

Zadbamy o bezpieczeństwo w Twojej firmie.


Bez względu na to, czy chcecie Państwo dostosować stare urządzenia, aby spełniały minimalne wymogi bezpieczeństwa, czy wdrażacie nowe rozwiązania z zakresu automatyki, zapewnimy Wam pełne wsparcie.

Specjalizujemy się w tworzeniu niezawodnych i bezpiecznych maszyn oraz rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za wdrożone rozwiązania, a nasze urządzenia są zawsze sprawdzone pod kątem technicznym zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi, międzynarodowymi i dyrektywami.

Wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie automatyki i bezpieczeństwa maszyn, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie na najwyższym poziomie w procesie budowania bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Proces dostosowania urządzeń do wymogów bezpieczeństwa wygląda w następujący sposób:

W naszej ofercie między innymi:

  • Audyty zgodności z wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi
  • Analiza ryzyka
  • Wsparcie w opracowaniu i opracowywanie układów bezpieczeństwa
  • Obliczanie osiągniętego poziomu niezawodności dla każdej z funkcji bezpieczeństwa
  • Obliczanie poziomu niezawodności dla istniejących funkcji bezpieczeństwa
  • Wykonywanie pomiarów czasu zatrzymania
  • Walidacja rozwiązania

 

scroll
scroll

Automatyka
Przemysłowa

scroll

Bezpieczeństwo
Maszyn

scroll

Dokumentacja
elektryczna

scroll

Prefabrykacja
Szaf Sterowniczych